Arbitrage

Heeft uw werkgever een controlearts aangesteld en bent u het niet eens met zijn bevindingen? Dan kunt u binnen de twee dagen een arbitragearts aanstellen die het oordeel van de controlearts kan betwisten. We leggen u graag uit hoe deze procedure in zijn werk gaat.

Informatie over de arbitrageprocedure

LEIFarts

Dr. Van Breusegem is LEIFarts. Dit wil zeggen dat hij een opleiding volgde bij het Levenseinde Informatieforum (LEIF). Hij kan u wegwijs maken in alle aspecten van stervensbegeleiding en helpen bij beslissingen in verband met uw levenseinde. In onderstaande artikels vindt u al heel wat informatie omtrent dit moeilijk onderwerp. 

Stervensbegeleiding en voorafgaande zorgplanning

Wilsverklaringen

Beslissen over uw levenseinde: hoe begint u eraan?

Afhankelijkheid en verslaving

Middelen die een roes opwekken, die de gebruiker een fijn gevoel geven of die een pijnlijk gevoel wegnemen, beheersen snel het leven van de gebruiker. Een middelenverslaving is vaak gelinkt aan psychische problemen. De behandeling van een middelenverslaving gaat dan ook veel verder dan enkel lichamelijke ontwenning. Mensen met een middelenverslaving kunnen terecht in onze artsenpraktijk voor een gesprek en behandeling.

Middelengebruik

Verslaving

Psychische problemen

Behandeling

Arbeidsongeschiktheid

Als u werkonbekwaam bent door ziekte of een ongeval krijgt u in België een uitkering. Wie deze betaalt, hangt af van de aard en duur van uw ongeschiktheid en van uw statuut. We maken u graag wegwijs in deze regelgeving in een reeks informatieve artikels. U kunt altijd terecht in onze artsenpraktijk voor persoonlijk advies.

Gewaarborgd loon en forfaitair dagbedrag

Controle door uw werkgever

Langdurige ziekte

Invaliditeit en permanente ongeschiktheid

Re-integratie en aangepast werk

Ontslag tijdens ziekte

Arbeidsongevallen

Betrokken artsen

Geweld

Ten opzichte van geweld nemen we een vastberaden houding aan. Niemand verdient het geslagen of vernederd te worden. We hebben vaak te maken met huiselijk geweld of pesten op de werkplaats, of in de school voor wat de kinderen betreft.

Medisch Geheim

In alle gevallen geldt het geneeskundig geheim: de arts mag nooit verklappen wat hij gezien of gehoord heeft.