Gewaarborgd loon en forfaitair dagbedrag

In België hebben we het geluk betaald te worden wanneer we door een ziekte of ongeval niet kunnen werken. Zelfstandigen krijgen een forfaitair dagbedrag via het ziekenfonds. Werknemers krijgen bij korte afwezigheid een ‘gewaarborgd loon’ van hun werkgever. De voorwaarden verschillen naargelang u arbeider, bediende of ambtenaar bent. Voor ambtenaren hangt de specifieke regeling af van de bevoegde overheid. Opgelet, bij een arbeidsongeval of beroepsziekte gelden andere regels.

Het gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden

Om een gewaarborgd loon te krijgen, moet u als arbeider een maand in dienst zijn, als bediende drie maand waarvan minstens een maand gewerkt. Een bediende die minder lang in dienst is, valt onder de regeling voor arbeiders. Wie minder dan een maand in dienst is, moet zich wenden tot het ziekenfonds om een uitkering te krijgen.

U moet uw ziekteattest binnen de twee dagen aan uw werkgever bezorgen. Deze kan altijd een controlearts sturen om na te gaan of u arbeidsongeschikt bent. Als arbeider ontvangt u de eerste zeven dagen uw volledig loon, de volgende zeven dagen 85,88%. Bediendes krijgen de eerste 30 dagen hun volledig loon.

Wie langere tijd afwezig is, langer dan 14 dagen als arbeider, langer dan 28 dagen als bediende, krijgt geen gewaarborgd loon meer van de werkgever. Licht meteen uw ziekenfonds in met een attest van arbeidsongeschiktheid, opgesteld en ondertekend door uw arts. Bij zo’n langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt u een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

Forfaitair dagbedrag voor zelfstandigen

Wie als zelfstandige langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt is, krijgt via het ziekenfonds een forfaitair dagbedrag. Dit bedrag krijgt u vanaf de dag waarop uw arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opstelt en ondertekent. U moet dit attest binnen de zeven kalenderdagen aan uw ziekenfonds bezorgen.

Het dagbedrag hangt af van uw persoonlijke gezinssituatie en varieert van 37,35 tot 60,86 euro per dag. Er wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% op ingehouden. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u een invaliditeitsuitkering.

Nuttige tips

De controle-arts wordt betaald door uw werkgever. Weiger het onderzoek door deze arts zeker niet, werk goed mee en geef hem correcte informatie. Bent u niet akkoord met zijn besluit, dan kan u een arbitrageprocedure opstarten.

Wil u nog meer weten over de voorwaarden van het gewaarborgd loon? Neem dan een kijkje op de website van de Sociale Zekerheid. of de website van de FOD Werkgelegenheid.

Meer informatie over het forfaitair dagbedrag voor zelfstandigen tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid vindt u op de website van het RIZIV.

Hebt u nog vragen of twijfels, raadpleeg dan uw huisarts. Hij weet zeker raad.