De arbitragearts

U kunt een beroep doen op Dr. Van Breusegem als erkend arbitragearts. Een arbitragearts treedt op als scheidsrechter in geschillen rond arbeidsongeschiktheid. Deze arts moet onafhankelijk zijn van alle partijen. De erkenning gebeurt door de federale Minister van Arbeid.

Wanneer u door ziekte niet kunt werken en uw huisarts of een andere dokter heeft dat geattesteerd, kan uw werkgever een controlearts aanstellen. Deze zal u opnieuw onderzoeken, om te kijken of u toch niet geschikt bent om vroeger dan voorzien te gaan werken.

Vaak zal de controlearts het met de behandelende arts eens zijn, maar soms niet. Dan kan hij of zij u opdragen sneller het werk te hervatten. Kunt u dat aanvaarden, dan is er geen probleem. Maar als u het niet eens bent met een dergelijk besluit van de controlearts kunt u een beroep doen op de arbitrageprocedure.

Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel komen uw huisarts en de controlearts overeen een derde arts als arbiter aan te stellen, ofwel doet u een beroep op een van de erkende arbitrageartsen, van een lijst op het internet. U kunt dat zelf, en u mag zelf een arbiter uit de lijst kiezen. U heeft daar de toestemming van de tegenpartij niet voor nodig.

Hoe verloopt de arbitrageprocedure?

  • U dient de arbiter in te schakelen binnen de twee werkdagen na de betwiste beslissing van de controlearts.
  • De arbitragearts voert een medisch onderzoek uit, en brengt binnen de 3 werkdagen verslag uit. Zijn beslissing is definitief en bindend voor alle partijen.
  • De partij die in het ongelijk gesteld wordt, draagt de kosten (ereloon en kosten, zo nodig uw reisgeld).
  • Praktisch dient u 113 euro vooruit te betalen. Indien u de arbitrage ‘wint’ krijgt u dat geld terug van uw werkgever.

Hebt u nood aan een arbitragearts?

Let op: u heeft maar twee werkdagen om een arbiter aan te spreken. U kunt dat zelf doen. Kies een naam uit de lijst.

De lijst van arbitrageartsen

De reglementering van arbeidsongeschiktheid

Arbitragearts Dr. Van Breusegem

Papenveststraat 10, 1000 Brussel

Tel. 02 502 14 07

Ministrieel besluit: 08/05/2017

Belgisch staatsblad: 11/05/2017

Einddatum: 30/04/2022

Territoriale bevoegdheid: het hele nationale Belgische grondgebied