Op weekdagen zijn we overdag heel bereikbaar:
van maandag tot zaterdagmiddag, ’s ochtends en ‘s avonds.

Open raadpleging

Elke werkdag is er open raadpleging:

in de voormiddag van 8 tot 10.30 uur,

in de namiddag van 15.30 tot 17.30 uur

en op zaterdag van 11 tot 12 uur.

Op afspraak

Momenteel zijn consultaties op afspraak niet mogelijk.

U kunt ook een afspraak maken via de telefonische permanentie. Het kan gebeuren dat de telefonist beperkt Nederlands spreekt en verstaat. In dat geval vragen wij om uw begrip.

02/502 14 07

Huisbezoek

Indien het nodig blijkt dat een arts bij u thuis komt, dan kan de huisartsenwachtdienst daar in het weekend voor zorgen:

De Brusselse wachtdienst

02/201 22 22

Spoed

Als zich ’s nachts, tijdens een feestdag of in het weekend een spoedgeval voordoet waar niet meteen een ziekenhuis bij nodig is, kunt u een beroep doen op de huisartsenwachtpost. Dat is vaak goedkoper en sneller dan de spoedgevallendienst van een groot Brussels ziekenhuis.

Uurrooster

Voormiddag Namiddag
Maandag Dr Van Breusegem

Dr Munyoka

Dr Munyoka

Dr Van Breusegem

Dinsdag Dr Van Breusegem Dr Munyoka
Woensdag Dr Munyoka Dr Van Breusegem
Donderdag Dr Van Breusegem Dr Munyoka
Vrijdag Afwisselend

Dr Van Breusegem
en Dr Munyoka

Afwisselend
Zaterdag Afwisselend

Spoeddienst

Spoeddiensten zijn bedoeld voor absolute noodgevallen (beroertes, fracturen, hartinfarcten, slagaderlijke bloedingen, grote brandwonden, ongevallen op de openbare weg) én voor patiënten die doorverwezen worden door huisartsen.

Voor alle ziekten en symptomen die niet levensbedreigend zijn, belt u best de wachtpost of wachtdienst.

Gebruik maken van de spoeddienst is overigens duur, vooral als er een ziekenwagen aan te pas moet komen. Vaak is het beter om een huisarts van wacht te laten komen. Kan dat niet en gaat het om een noodgeval, dan neemt u best een taxi.

U kan bijvoorbeeld terecht op volgende spoeddiensten:

Wachtpost

Als u zich kunt verplaatsen dan gaat u best naar de huisartsenwachtpost. Dat is een plaatsvervangend kabinet waar altijd een huisarts beschikbaar is: ’s nachts, in het weekend en op feestdagen.

Het voordeel van een huisartsenwachtpost is dat de huisarts in de wachtpost alle nodige materiaal voorhanden heeft.

Het voordeel voor de patiënt is dat de wachtpost op één vaste plaats blijft, alleen de aanwezige huisarts wisselt.

Huisartsen op een wachtpost geven u overigens de nodige informatie mee voor uw eigen huisarts.

Er zijn verschillende wachtposten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn hoofdzakelijk Franstalig.

Alle informatie over deze wachtposten vindt u op de website van de Brusselse Wachtdienst GBBW.