Arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Deze beschermt werknemers tegen de gevolgen van een ongeval door, tijdens of op weg naar het werk. De verzekering komt enkel tussen als het ongeval een externe, niet-lichamelijke oorzaak heeft én letsels veroorzaakte waardoor de werknemer niet kan werken. Als uw werkgever u niet verzekerd heeft, kan u na een arbeidsongeval terecht bij Fedris.

Wat verstaat men onder ‘op weg naar het werk’?

Een ongeval op weg naar het werk wordt alleen als arbeidsongeval aanvaard als u de ‘normale weg’ nam. U mag wel een kleine omweg maken, bijvoorbeeld langs de school van uw kinderen of een winkel in de buurt. Maar als u een grotere omweg maakte die niet absoluut noodzakelijk was, aanvaardt de verzekering het ongeval niet als arbeidsongeval.

Wat vergoedt de verzekering?

De arbeidsongevallenverzekering betaalt al de veroorzaakte kosten, zoals medische kosten, verplaatsingsonkosten, prothesekosten, en een dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden betaalt deze verzekering een bedrag voor de uitvaart en een bepaald bedrag aan de ‘rechthebbenden’, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Loon bij permanente ongeschiktheid

Het bedrag dat u krijgt als u door het arbeidsongeval blijvend ongeschikt bent, hangt af van meerdere factoren zoals uw loon, het aantal jaren dat u nog zou werken, het percentage van uw ongeschiktheid en de kosten die uw letsel met zich meebrengt in uw dagelijks leven.

Het bepalen van de vergoedingen

Meld het ongeval meteen aan uw werkgever en vermeld bij uw behandelende arts dat het om een arbeidsongeval gaat. De verzekering doet dan een vergoedingsvoorstel op basis van de bevindingen van de verzekeringsarts. Bent u niet akkoord, dan kan uw arts een tegenvoorstel doen voor een minnelijke regeling. Blijft de verzekering bij haar standpunt, contacteer dan Fedris. Als Fedris u niet kan helpen, moet u naar de arbeidsrechtbank.

Ambtenaren en zelfstandigen

Dit artikel behandelt de regels voor werknemers. Voor ambtenaren gelden aparte, heel specifieke regels volgens de bevoegde overheid. Zelfstandigen die een arbeidsongevallen-verzekering willen, moeten deze zelf afsluiten en betalen maar dat wordt zelden gedaan.

Nuttige tips

De verzekeringsarts handelt in opdracht van de verzekering die uw vergoeding zal uitbetalen. Hebt u twijfels over zijn oordeel, raadpleeg dan gerust uw huisarts.

Op de website van Fedris leest u in detail hoe u uw arbeidsongeval moet aangeven.