Controle door uw werkgever

Wanneer u zich afwezig meldt wegens ziekte of letsels door een ongeval, mag uw werkgever een erkende, onafhankelijke controlearts bij u langs sturen om u te onderzoeken. Weigert u het onderzoek, dan kunt u uw gewaarborgd loon verliezen. De controlearts gaat na of u echt arbeidsongeschikt bent en voor hoe lang.

Wanneer kan de controlearts langskomen?

Dat kan vanaf uw eerste dag afwezigheid, zelfs als u zich nog niet door uw eigen arts liet onderzoeken of uw ziekte-attest nog niet aan uw werkgever hebt bezorgd. Uw werkgever mag de controlearts meerdere keren naar u toesturen, bijvoorbeeld als u uw ongeschiktheid verlengt, zelfs wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent en geen gewaarborgd loon meer ontvangt. Controleartsen komen in principe alleen overdag langs. Dat mag buiten uw gewoonlijke werkuren zijn, ook in het weekend en op feestdagen.

Wat als u niet thuis bent?

Op uw ziekte-attest staat of u uw woning mag verlaten. Als dat mag, kan de controlearts u oproepen of bij u langskomen. Bent u in het laatste geval niet thuis, dan roept hij u alsnog op voor een onderzoek in zijn kabinet, minstens vier uur later. Uw werkgever betaalt uw eventuele verplaatsingskosten terug. Mag u de woning niet verlaten en vindt de controlearts u niet thuis, dan bent u uw recht op gewaarborgd loon kwijt.

Het oordeel van de controlearts

Eens de controlearts een besluit nam, moet hij u daarover schriftelijk informeren. Dat is niet altijd meteen na het onderzoek: de arts kan nog de tijd nemen om extra inlichtingen in te winnen. Als de controlearts het met uw behandelende arts eens is, blijft u arbeidsongeschikt en is er niets aan de hand.

Hij kan echter ook een ander oordeel vellen. Dan moet u meteen of vroeger dan voorgeschreven terug aan het werk. Wie daar niet mee akkoord gaat, kan een arbitrageprocedure opstarten. Opgelet, dit moet u wel doen binnen de twee dagen na de beslissing van de controlearts.

Nuttige tips

De controlearts wordt betaald door uw werkgever. Weiger het onderzoek door deze arts zeker niet, werk goed mee en geef hem correcte informatie.

De controlearts moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: hij moet gerechtigd zijn om de geneeskunde te beoefenen en 5 jaar ervaring als huisarts of een vergelijkbare praktijk hebben.  Bovendien moet hij bij elke opdracht een onafhankelijkheidsverklaring tekenen. Hij mag ook niet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van het bedrijf zelf zijn, noch adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Hulpkas voor Ziekteverzekering.

Hebt u nog vragen of twijfels, raadpleeg dan uw huisarts. Hij weet zeker raad.