Re-integratie en aangepast werk

Als u arbeidsonbekwaam verklaard werd voor de job die u het laatst uitoefende, bent u misschien wel geschikt voor een deeltijdse of een andere job. Om dit uit te zoeken, kan een re-integratietraject opgestart worden.

Re-integratietraject aanvragen

Wie graag terug aan het werk wil, kan dit traject op gelijk welk moment zelf aanvragen of dat laten doen door de eigen arts. Vanaf twee maanden arbeidsongeschiktheid kan ook de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dit doen. Wanneer u langer dan vier maanden werkonbekwaam bent, mag uw werkgever een aanvraag indienen.

Aangepast werk bij uw werkgever?

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst van uw werkgever onderzoekt of u binnen de onderneming voltijds of deeltijds aangepast of ander werk kan uitvoeren of geleidelijk aan naar uw oude functie kan terugkeren.

Als u niet akkoord bent met zijn oordeel, stuur dan binnen de zeven dagen een aangetekende brief naar de Regionale Directie Toezicht en Welzijn op het Werk.

Oordeelt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dat aangepast werk mogelijk is en bent u akkoord, dan kan uw werkgever een re-integratieplan opmaken. Binnen de vijf dagen na ontvangst moet u dit al dan niet goedkeuren. Als u het weigert, moet u vermelden waarom.

Geen re-integratie mogelijk bij uw werkgever

Bent u definitief arbeidsongeschikt verklaard voor het overeengekomen werk en blijkt de terugkeer naar uw werkgever na het re-integratietraject onmogelijk? Dan kan uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht. Ook uw huisarts moet u in dat geval definitief ongeschikt verklaren.

Re-integratie of aangepast werk bij werkloosheid

Als u een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt als werkloze, kan de VDAB een re-integratietraject opstarten. Ze bekijken dan of er soms een job is waarvoor u niet opgeleid bent en waar u geen ervaring mee hebt, maar die u wel zou kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld dankzij herscholing of bijscholing.

Nuttige tips

Hebt u vragen of twijfels rond het opstarten of het verloop van uw re-integratietraject, raadpleeg dan uw huisarts. Hij weet zeker raad.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid vindt u gedetailleerde informatie over re-integratie bij arbeidsongeschiktheid.