Langdurige ziekte

Als werknemer kunt u bij kort ziekteverzuim rekenen op een gewaarborgd loon. Bent u als arbeider langer dan 14 dagen arbeidsongeschikt of langer dan 28 dagen als bediende, dan krijgt u een ziekte-uitkering via uw ziekenfonds. De uitkering bedraagt 60% van het brutoloon, met een bepaalde grens.

Om de ziekte-uitkering te bekomen, laat u door uw arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opstellen en ondertekenen. U bezorgt dit aan uw ziekenfonds binnen de 14 of 28 dagen na aanvang van uw ongeschiktheid, naargelang u arbeider of bediende bent. Doet u dit te laat, dan verliest u 10% van uw uitkering tot de datum waarop u het getuigschrift alsnog verzendt.

De adviserend geneesheer beoordeelt uw dossier

De raadgevende arts van het ziekenfonds kijkt uw attest na. Soms zal hij meer informatie vragen aan uw huisarts vragen. Na twee maanden roept hij u op voor een onderzoek. Als hij dan verklaart dat u meer dan 66% arbeidsongeschikt bent, behoudt u uw ziekte-uitkering.

De adviserend geneesheer kan uw ziekteperiode inkorten. Dan moet u sneller weer aan het werk dan uw arts had voorgeschreven. U kunt tegen die beslissing in beroep gaan. Dan moet u binnen de drie maanden een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank.

Wel geschikt voor een andere job?

De eerste zes maanden kijkt de raadgevende arts of u al dan niet uw laatste job kan uitoefenen. Als u langer ongeschikt bent, onderzoekt de arts of u misschien een andere job kunt uitoefenen, binnen het bedrijf waar u werkte of in een ander bedrijf. Zo ja, dan kan hij een re-integratietraject laten opstarten.

Verlenging van de arbeidsongeschiktheid

Wanneer u na de erkende ziekteperiode nog niet terug aan het werk kan, moet u binnen de twee dagen opnieuw een attest van arbeidsongeschiktheid indienen bij uw ziekenfonds.

Eens u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, verandert het systeem van de verloning en krijgt u geen ziekte-uitkering meer, maar een invaliditeitsuitkering. Het bedrag van deze uitkering zal beduidend lager zijn.

Nuttige tips

De adviserend geneesheer wordt betaald door uw ziekenfonds. Weiger het onderzoek door deze arts zeker niet, werk goed mee en geef hem de nodige, correcte informatie.

Uw huisarts kan u helpen uw zaak te verdedigen als de arts van het ziekenfonds een besluit velt waar u niet mee akkoord bent.