Ziekte, ontslag en opzegtermijn

Als u ziek bent en u hebt een arbeidscontract, behoudt u uw statuut van werknemer zolang u werkonbekwaam bent. De arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk geschorst maar niet opgeheven. Bij kort ziekteverzuim krijgt u een gewaarborgd loon. Bij langdurige ziekte of invaliditeit krijgt u een uitkering via uw ziekenfonds. Als uw werkgever u wil ontslaan terwijl u arbeidsongeschikt bent, moet hij daarvoor een goede reden hebben. Uw ziekte op zich is géén geldige reden voor ontslag.

Verbreking van het contract

Als uw werkgever een goede reden heeft om u te ontslaan, kan hij de arbeidsovereenkomst wel verbreken. Hij moet u dan een opzegvergoeding betalen en hij kan ook eisen dat u een opzegtermijn presteert na uw ziekte. Alleen in geval van een tijdelijk contract van minder dan drie maanden mag een werkgever u zonder reden onmiddellijk ontslaan na zeven dagen ziekte, zonder opzegtermijn of –vergoeding.

Ziekte en opzegtermijn

Als uw werkgever u ontslaat en wil dat u een opzegperiode presteert, begint deze pas na uw ziekte te lopen. Als u zelf ontslag neemt tijdens uw ziekte, start de opzegperiode meteen. Dit is echter ten zeerste afgeraden want het kan u financieel zuur opbreken. Valt u ziek tijdens uw opzegtermijn? Dan wordt deze niet verlengd als u zelf uw ontslag gaf. Kreeg u uw ontslag, dan wordt de opzegperiode onderbroken en loopt ze verder na uw ziekte.

Onterecht ontslag omwille van uw ziekte

Zoals we aan het begin van dit artikel schreven, is ontslag wegens ziekte verboden. Denkt u dat uw werkgever u toch ontslaan heeft omwille van uw ziekte? Dan kan u een schadevergoeding vorderen. Helaas valt dit meestal moeilijk te bewijzen. U laat u zich daarom best bijstaan door een advocaat, door uw vakbond of door Unia in geval van discriminatie.

Ontslag wegens overmacht bij definitieve ongeschiktheid

Als u langdurig ziek bent of invalide en er is geen aangepast werk mogelijk voor u binnen het bedrijf, dan kan uw werkgever beroep doen op overmacht om u toch te ontslaan zonder een andere reden en zonder opzegvergoeding of –termijn. Dat is enkel mogelijk als uw arts en de preventieadviseur-arbeidsarts u beiden permanent ongeschikt verklaren.

Nuttige tips

De preventieadviseur-arbeidsarts handelt in opdracht van uw werkgever. Hebt u twijfels over zijn oordeel, raadpleeg dan gerust uw huisarts.

Hebt u het gevoel dat u om medische of psychische redenen niet terug kan naar uw werkgever? Ook dan kan u bij uw huisarts terecht voor advies. Hij kan u indien nodig permanent arbeidsongeschikt verklaren.