Toekomst van de praktijk Papenvest Medical

Opvolging verzekerd voor dokter Van Breusegem

Nu, meer dan 25 jaar nadat hij in de praktijk begon, komt het pensioen van dokter Van Breusegem naderbij. Om de continuïteit van de praktijk te garanderen, zocht hij een nieuwe collega. Dokter Munyoka, eveneens een dichter, werkt sinds een jaar samen met dokter Van Breusegem en zal op termijn de praktijk overnemen.

Dichter bij de patiënt

Dat beide dokters in hun vrije tijd ook dichter zijn, geeft aan dat ze ook belangstelling hebben voor andere aspecten van het menselijk leven dan de geneeskunde. Ze hebben steeds een luisterend oor en ze behandelen de zieke mens, niet alleen maar de ziekte. De behandeling die ze voorschrijven, is altijd volledig wetenschappelijk onderbouwd.

Kennis over de patiënt

Omdat de vertrouwensband tussen patiënt en huisarts zo bijzonder is, vindt dokter Van Breusegem het belangrijk dat zijn patiënten nu al kennismaken met dokter Munyoka en dat ze hem evenzeer vertrouwen. Dankzij het globaal medisch dossier waartoe ze beiden toegang hebben, is dokter Munyoka ook altijd op de hoogte van de persoonlijke situatie en de medische geschiedenis van de patiënten.

Kennis doorgeven aan de patiënt

De artsen besteden veel aandacht aan burn-out en pesten op het werk, handicaps, huiselijk geweld, levenseinde en middelengebruik. Ze geven hun patiënten zoveel mogelijk kennis mee, waardoor ze bewust keuzes kunnen maken. Ze maken hen bovendien wegwijs in het administratieve doolhof, zodat ze de zorgen en de bijstand krijgen waar ze recht op hebben.

Vertrouwen in de digitalisering

Met het oog op een optimale communicatie tussen de verschillende zorginstellingen is dokter Van Breusegem ook een fervent voorstander en gebruiker van het elektronisch netwerk van de overheid, “e-health”. Ook op dat gebied is de praktijk dus helemaal klaar voor de toekomst. De patiënt moet deze evolutie niet vrezen. Een vertrouwelijke behandeling van de gegevens is in dit digitaal systeem evenzeer gegarandeerd als tussen de vier muren van de praktijk.

Wil u nog meer weten over de huisartsen van de praktijk? Lees dan hun curriculum.