Psychische problematieken

Middelengebruik en psychische problematieken zijn erg met elkaar verweven. Een verslaving kan in de hand gewerkt worden door een psychische stoornis. Aanhoudend middelengebruik kan psychische schade tot gevolg hebben.

Dokter Van Breusegem begeleidt al meer dan 25 jaar middelengebruikers in Brussel. Hij maakt deel uit van een Brusselse groep zorgverleners die op eigen initiatief de handen in elkaar sloegen om toegankelijke hulp voor middelengebruikers en mensen met psychische problemen te voorzien. Hierdoor beschikt hij over een stevige expertise in psychiatrische problematieken.

Middelengebruik psychische problemen

Psychische aandoeningen komen vaak voor. We kennen persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen, borderline persoonlijkheid, bipolaire persoonlijkheid… Het gaat vaak om aangeboren aandoeningen, al dan niet versterkt door een ingrijpend trauma. Wat ze zeker met elkaar gemeen hebben, is innerlijke onrust en emotionele instabiliteit. Mensen met psychische moeilijkheden dragen een innerlijke pijn met zich mee. Net daarom is voor hen de aantrekkingskracht van roesmiddelen zo groot: het gebruik geeft een vorm van controle en biedt instant verlichting en tijdelijke rust.

Veel hulpvragers hebben al een eindeloze rij van teleurstellingen en tegenslagen achter de rug. Op het ogenblik dat de hulpverlening eraan te pas komt, is het vaak een knoeiboel, een spaghettibord vol trauma’s, gebrekkig zelfbeeld, wantrouwen, verbittering en soms halsstarrigheid in een afwijkend gedrag, zoals in het geval van eetstoornissen.

Bij een goede begeleiding van een psychische stoornis is het niet de bedoeling om uw persoonlijkheid structureel te veranderen. Uw arts zal proberen u op weg te zetten naar meer onafhankelijk functioneren en meer autonomie. Ook positieve invloeden uit uw directe omgeving worden gemobiliseerd: een omgeving die zich zorgzaam opstelt eerder dan agressief, betekent al een wereld van verschil.

Indien u of iemand in uw omgeving tekens van psychisch lijden vertoont, zeker als daar ernstige stoornissen bijkomen, zoals automutilatie, middelengebruik, verslaving of baldadigheid: zoek deskundige hulp. Enkel al de diagnose kunnen stellen, is een belangrijke stap: het werkt rustgevend te weten dat er een aandoening is die het eigenaardige of storende gedrag verklaart, een aandoening die u niet hebt gekozen en die niet te voorkomen was, een aandoening waar u geen schuld aan hebt.

Nuttige links

Middelengebruik psychische problemen

Meer artikels over middelengebruik en verslaving 

Middelengebruik

Behandeling

Verslaving