Behandeling

Bent u bezorgd om een naaste? Worstelt u zelf met middelengebruik? Kom eens langs bij uw huisarts. Wacht niet tot het tot een crisis komt. Uw arts biedt in de eerste plaats een luisterend oor en een open geest. Hij staat dicht bij u en kan u helpen op medisch, sociaal en psychisch vlak. Heel vaak is er aan verslaving iets te doen. Elk geval is specifiek en anders, maar het begint altijd met die eerste stap. Kom eens praten.

Middelengebruik behandeling

Hoe start de behandeling van middelengebruik? Eerst komen de dringende zaken: stop de gevaarlijke handelingen en zorg dat u zichzelf en uw omgeving geen verdere schade toebrengt. Indien er sociale problemen rijzen, zoals niet in orde zijn met de ziekteverzekering, kan de arts u helpen om het in orde te stellen. In een aantal gevallen kunnen geneesmiddelen nodig en nuttig zijn, om de fysieke afhankelijkheid van het middel op te vangen en de dagelijkse strijd om eraan te komen weg te nemen.

Dit geeft een eerste gevoel van rust, een begin van herwonnen controle. Op de lange termijn bereiken we zo meer, en beperken we het risico op hervallen. En dan komt het luisteren. Voor het opbouwen van de psychotherapeutische ondersteuning zullen we elkaar vaak zien. U vertelt uw verhaal, de arts luistert. Het wordt sowieso een werk van lange adem, maar bij elk bezoek komen we samen een beetje dichter bij de kern van uw middelengebruik.

Uw gebruik heeft immers altijd een onderliggende zin of oorzaak. Wat brengt u ertoe om te blijven gebruiken? Welke innerlijke pijn of angst wilt u bestrijden? Uw arts zal met u zoeken naar nieuwe strategieën om dit dieper lijden te bestrijden, zodat u de roesmiddelen daar niet meer voor nodig heeft. De verdere stappen zijn altijd specifiek en op uw maat.

Door te werken met de huisarts blijft u ook gewoon deel uitmaken van de samenleving. Middelengebruik aanpakken kan ook in een gesloten afgeschermde omgeving, maar op het einde van de rit komt u dan wel abrupt opnieuw terecht in de omgeving die u achterliet, wat een risico op hervallen met zich meebrengt. Uw middelengebruik aanpakken terwijl u in uw vertrouwde omgeving blijft, en de problemen breed aanpakken (sociaal, psychisch en medisch), geeft in onze ervaring een betere garantie op succes.

Middelengebruik gaat altijd over een persoon (Mens) die alcohol, drugs of medicatie (Middel) gebruikt, in een bepaalde context (Milieu). Deze drie M’s hangen aan elkaar vast en beïnvloeden elkaar. Elke goede behandeling zal het samenspel van deze 3 M’s moeten aanpakken.

Nuttige links

Middelengebruik behandeling

Meer artikels over middelengebruik en verslaving

Middelengebruik

Verslaving

Psychische problematieken