Middelengebruik

Het gebruik van middelen die een roes opwekken, die de gebruiker een fijn gevoel geven of die een pijnlijk gevoel wegnemen, is iets van alle tijden en van alle culturen. Soms zijn deze middelen maatschappelijk aanvaard, soms niet. Soms verdient de overheid een aardige stuiver aan deze middelen, soms zitten ze diep in de illegaliteit. Zeker is dat deze middelen al snel heel het leven van de gebruiker gaan beheersen, en dat behandeling veel verder zal moeten gaan dan enkel lichamelijke ontwenning.

Middelengebruik-opium

Als huisarts in Brussel heeft dokter Van Breusegem meer dan 25 jaar ervaring met de zorg en begeleiding van middelengebruikers. Hij begon als een van de eerste huisartsen met de verstrekking van methadon. Na de eerste dringende hulpverlening werkt hij samen met de patiënt op de onderliggende oorzaken van het middelengebruik, waardoor hij ook een stevige expertise in psychiatrische problematieken kan voorleggen.

Wanneer we denken aan middelengebruik en verslaving, dan zijn drugs en alcohol de eerste woorden die te binnen schieten. Maar middelengebruik is meer dan dat. De Belgen zijn Europese koplopers in het gebruiken van voorgeschreven kalmeer- en slaapmiddelen. We slikken meer van die medicatie dan nodig en vergeten vaak dat er alternatieven zijn. Ook het aantal voorgeschreven antidepressiva groeit elk jaar. Denk bij middelengebruikers dus ook aan mensen aan wie u het niet ziet en van wie u het niet verwacht.

Middelengebruik-pillen

We gebruiken de term ‘middelengebruiker’ om alle negatieve bijklank te vermijden. Woorden als toxicomaan, drugsverslaafde, junkie, gedrogeerde… klinken negatief en houden op zich al een veroordeling in. Dat is wat we absoluut willen vermijden. Laat de vooroordelen die we kennen uit films vallen, en probeer de middelengebruiker te zien voor wat hij of zij echt is: een persoon met een chronische ziekte die zeer ingrijpend is, die heel zijn leven beheerst, en die wortels en uitzaaiingen heeft in zeer verschillende emotionele, sociale en psychische omstandigheden.

Bent u bezorgd om een naaste? Worstelt u met uw eigen middelengebruik? Kom eens langs. Uw arts luistert naar uw verhaal en kan u zowel op het medische als op het sociale en psychische vlak ondersteuning bieden. Bij elk bezoek en elk gesprek komen we samen een beetje dichter bij de kern van uw middelengebruik. Verslaving heeft altijd een onderliggende oorzaak die aangepakt moet worden.

Nuttige links

Meer artikels over middelengebruik en verslaving

Verslaving

Behandeling

Psychiatrische problematieken