Uw medische dossiers: een kopje soep

Het globaal medisch dossier of GMD kent u allicht wel: u opent het bij uw vaste huisarts en dan krijgt u per consultatie meer terugbetaald door het ziekenfonds. Maar zijn er ook nadelen aan verbonden? En wat is dan het EMD, en hoorde u al over HELENA? We lichten u graag deze drie systemen toe met het gepast advies.

EMD: elektronisch medisch dossier

Zolang er geen computer was in de huisartsenpraktijk, maakten de artsen de patiëntendossiers handmatig op. Ze zaten te schrijven terwijl de patiënt aan het praten was. Dan maakten ze een onderscheid in de verzamelde informatie. Dat deden ze volgens het “SOEP-systeem”: Subjectief, Objectief, Evaluatie en Planning.

  • Subjectief: alles wat de patiënten vertellen, hun verklaringen, klachten, tekens en symptomen.
  • Objectief: de vaststellingen van de arts. Metingen, feiten en parameters. Wat hij hoort met de stethoscoop bijvoorbeeld.
  • Evaluatie: de diagnose of het besluit van de medische analyse, waaruit beslissingen voortvloeien over de nodige zorg.
  • Planning: de besluiten van de raadpleging en de gevolgen, zoals medicatievoorschriften, afwezigheidsattesten, verwijzingsbrieven …

Zo ontstond een hele papierbundel, die bij elk consult groeide.

Rond 1995 is de computer geïntroduceerd in de artsenpraktijk Papenvest Medical. De artsen blijven het SOEP-systeem toepassen, maar nu op het scherm in plaats van op papier. Wat vroeger in het papieren dossier stond, staat nu allemaal netjes in de computer. Dat heet dan het ‘elektronisch medisch dossier’ of EMD.

Het is een efficiëntere manier om uw medische gegevens bij te houden. En het is bovendien mogelijk uw medisch dossier bij de ene arts te koppelen aan andere medische dossiers die u misschien hebt, in een ziekenhuis of bij een specialist. Zeker bij een complex medisch dossier is dit voordelig voor u als patiënt. Het laat al uw behandelende artsen toe om belangrijke gegevens te zien, zoals eerdere diagnoses en gebruikte medicatie.

GMD: globaal medisch dossier

De overheid ziet in dat huisartsen een centrale rol spelen in onze gezondheidszorg. De huisarts is de geknipte persoon om een compleet medisch overzicht op te bouwen over een patiënt. Om patiënten en artsen te stimuleren om dat voordeel te benutten, zette de overheid een systeem op: het globaal medisch dossier.

Het GMD-systeem motiveert de huisarts, met een hogere vergoeding, om het patiëntendossier goed up-to-date te houden, ook bij patiënten die niet regelmatig op consultatie komen. Anderzijds motiveert het de patiënt, met een verhoogde terugbetaling, om altijd bij dezelfde huisarts te gaan.

Om te genieten van deze verhoogde terugbetaling sluit u een GMD af bij uw artsenpraktijk. Vanaf dan wordt ook altijd een verslag naar deze praktijk gestuurd als u ergens anders in de gezondheidszorg komt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. De informatie belandt dan automatisch in uw elektronisch medisch dossier via ‘e-Connect’, het medisch platform waarop ook onze huisartsenpraktijk aangesloten is.

HELENA

Dankzij e-Connect kan u ook gebruikmaken van HELENA: een beveiligd netwerk om medische gegevens uit te wisselen. Dit systeem zal op termijn al de e-mails en het papier in de gezondheidszorg vervangen.

Uw huisarts kan u via HELENA allerhande informatie en attesten doorsturen: herhalingsvoorschriften, patiëntenbrochures, verwijsbrieven, laboresultaten, uitnodigingen voor onderzoeken, inentingen en controles, enzovoort.

Als patiënt kunt u via HELENA een samenvatting van uw medisch dossier inkijken. U vindt er bijvoorbeeld uw medische historiek terug, informatie over uw vaccinaties en uw medicatie. U kunt in de artsenpraktijk toegang vragen tot dit systeem met vermelding van uw e-mailadres.

Hebt u vragen over het EMD, GMD of HELENA of wilt u gebruik maken van een van deze diensten? Contacteer ons gerust, we helpen uw graag.

Kritische noot

Misschien stelt u zich wel vragen bij het elektronisch uitwisselen van vertrouwelijke medische informatie zoals dat nu op grote schaal gebeurt via e-Connect. We raden u inderdaad ook aan om goed na te denken over welke gegevens u wilt toevertrouwen aan de quasi onbegrensde, onderling geconnecteerde netwerken.

Er is onmiskenbaar een voordeel aan verbonden, dat uw medische gegevens altijd beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Maar we mogen ons zeker vragen stellen bij de vertrouwelijke behandeling van deze informatie. Wie heeft daar toegang toe? Kunt u bepaalde informatie (laten) wissen? De artsen van Papenvest Medical kijken kritisch en nauwgezet voor u toe of het systeem niet ontspoort.

Wist u dat?

In de vroege jaren ’80, de beginjaren van dokter Van Breusegem als huisarts, vonden computers stilaan hun weg naar de huiskamers en kantoren. Daar werden ze toen voornamelijk gebruikt als elektronische tekstverwerker. Ook dokter Van Breusegem maakte er thuis gretig gebruik van voor zijn literaire activiteiten voordat hij de pc in de artsenpraktijk Papenvest Medical introduceerde.