Nakende publicatie: ‘Ontslaving’

Dit jaar verschijnt het boek ‘Ontslaving’ van de hand van dokter Van Breusegem. Het schetst een uitvoerig beeld van nagenoeg alle mogelijke verslavingen en verslavende middelen. Zowel hulpverleners als gebruikers zullen in het boek een schat aan informatie vinden rond de werking, de voor- en nadelen en de mogelijk behandelingsstrategieën, naarmate verschillende middelen aan bod komen. Bovenal brengt het boek een boodschap van hoop.

Aanzetten tot actie

Verslaving aan allerlei middelen komt veel voor in onze samenleving en brengt heel wat problemen met zich mee. Met het boek ‘Ontslaving’ wil de auteur Peter Van Breusegem de lezers informeren en sensibiliseren. Hij maakt hen de aard van het probleem duidelijk en stelt mogelijke oplossingen voor en zet hen, uiteindelijk, aan tot actie. In het geval van de gebruiker is die actie de stap zetten naar de hulpverlening.

Uitvoerige informatie per verslaving

De auteur schetst een gedetailleerd beeld van de verslavende middelen. Ten eerste bespreekt hij de stof op zich: de samenstelling, het verslavingspotentieel en de werking in de hersenen. Ook de marktsituatie komt aan bod: waar wordt het middel vervaardigd of geteeld? Hoe zit het met in- en uitvoer en met vraag en aanbod? Na de beschrijving van de nadelen, de risico’s en de eventuele voordelen, volgt een overzicht van mogelijke behandelingen. Elk type verslaving is geïllustreerd met de biografie van een bekend persoon die ermee behept was.

Meer dan een kwarteeuw ervaring gebundeld

Het boek is grotendeels geschreven vanuit het standpunt van de hulpverlener, in dit geval de auteur: een Brusselse huisarts met meer dan een kwarteeuw praktijkervaring in de verslavingsproblematiek. Deze ervaring stelt hem in staat om in de schoenen van de gebruiker of zijn omgeving te gaan staan en vanuit dat standpunt naar de hulpverlening te kijken.

Boodschap van hoop

Het boek wil vooral een boodschap van hoop meegeven: “Ben je verslaafd of afhankelijk? Er is iets aan te doen! Zoek zeker hulp, best in het vroegst mogelijke stadium.” U kunt telkens gebruik maken van een aantal links en verwijzingen als u over een bepaalde topic meer wilt weten.

 

 

Nuttige links