Wat kost uw verblijf in een woonzorgcentrum?

De kost van het verblijf in een woonzorgcentrum wordt uitgedrukt in een ‘dagprijs’. Daarin zijn woongelegenheid, maaltijden en verpleging inbegrepen. Gemiddeld moet u rekenen op een kost van zo’n 50 à 70 euro per dag. Op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid ziet u in detail wat daar allemaal is inbegrepen. Het centrum kan boven op de dagprijs nog supplementen aanrekenen, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of kappersbeurt of voor uw telefoonlijn.

Kunt u rekenen op overheidssteun?

Als u ernstig zorgbehoevend bent, kunt u van Vlaanderen een zorgbudget krijgen van 130 euro per maand. Deze toelage kunt u zowel krijgen als u nog thuis woont met thuis- of mantelzorg als wanneer u in een woonzorgcentrum verblijft. U vraagt ze aan via de zorgverzekering van uw ziekenfonds. Veel Brusselaars zijn hier niet op aangesloten.

Wanneer u uw verblijf in het woonzorgcentrum niet volledig kunt betalen, zelfs niet met eventuele hulp van uw naasten, kan het OCMW het tekort bijpassen. U staat dan uw normale inkomsten af aan het OCMW en zij geven u een bepaald bedrag per maand voor uw persoonlijke uitgaven.