Het énige Nederlandstalige woonzorgcentrum in Brussel

De Overbron is een kleinschalig, familiaal woonzorgcentrum met plaats voor 59 bewoners. Er werken 55 medewerkers: zorgkundigen, onderhouds- en administratief personeel, een kinesitherapeut, ergotherapeut, agoog, orthopedagoog en psycholoog. Het is geen commercieel woonzorgcentrum maar een vzw, waardoor het verblijf er goed betaalbaar is. Het is in de praktijk het enige Nederlandstalige woonzorgcentrum in Brussel! Al het personeel spreekt er Vlaams en ook de hele administratie gebeurt in het Nederlands.

Van de oude dag genieten, in het Nederlands

De Overbron werd zo’n 25 jaar geleden opgericht door zes vrienden, die het ongehoord vonden dat er in Brussel geen enkel Nederlandstalig woonzorgcentrum te vinden was. Ze wilden dat Vlaamse Brusselaars ook op hun oude dag in de eigen taal kunnen leven, verzorgd worden, activiteiten meemaken … Een van de vrienden die aan de wieg stonden van De Overbron is de huidige directeur Bert Anciaux.

Bert Anciaux – Oprichter, bestuurder en directeur van De Overbron

Bert Anciaux werd geboren te Merksem in 1959. Na zijn studies in de rechten aan de VUB ging hij aan het werk als advocaat. Eind jaren 80 ging hij de politiek in. Het volgende decennium was hij actief als Brussels gemeenteraadslid en schepen, Brabants provincieraadslid, senator, en voorzitter van de VU.

Aan het begin van de 21e eeuw richtte Bert Anciaux de partij SPIRIT op. Van 2001 tot 2009 was hij Vlaams minister, met als bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Sport, Huisvesting, Stedelijk Beleid, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking.

In 2009 werd hij lid van het partijbureau van de sp.a en een jaar later quaestor in de senaat. Tegelijkertijd ging hij weer op de schoolbanken zitten om in 2014 af te studeren als Doctor in de pedagogische wetenschappen. In datzelfde jaar werd hij gecoöpteerd senator, sp.a/Vooruit fractieleider en voorzitter van Actiris, functies die hij tot op heden uitvoert naast zijn werkzaamheden in De Overbron.