Wilsverklaringen opstellen

Wat als u op het einde van uw leven niet meer zelf kunt beslissen, als u met andere woorden wilsonbekwaam bent? Laat u de beslissingen over aan familie en artsen? Of houdt u toch liever de regie in eigen handen? Met vooraf opgestelde wilsverklaringen zorgt u ervoor dat uw wensen gerespecteerd worden.

Er bestaan 5 wettelijke documenten.

  1. Met de Voorafgaande negatieve wilsverklaring bepaalt u welke behandelingen (bv. reanimatie, beademing, kunstmatige voeding…) u niet meer wilt ondergaan. U kunt hier ook een vertrouwenspersoon aanduiden die de beslissingen voor u mag nemen.
  2. In de Voorafgaande wilsverklaring euthanasie geeft u te kennen dat u kiest voor euthanasie als u in een onomkeerbare coma belandt.
  3. Wilt u graag na uw overlijden organen afstaan, dan vult u de Verklaring voor orgaandonatie in.
  4. Alle wensen voor uw uitvaart, begrafenis, crematie, laatste rustplaats… noteert u in de Verklaring inzake de wijze van teraardebestelling.
  5. In een laatste document kunt u uw Lichaam schenken aan de wetenschap om het onderzoek naar nieuwe medische technieken en de vorming van toekomstige artsen te ondersteunen.

Modeldocumenten van deze 5 wilsverklaringen kunt u downloaden via www.leif.be, of gratis afhalen bij uw apotheker.

Bespreek uw wensen met uw naasten en uw arts, en maak ze kenbaar aan iedereen die een rol kan spelen bij uw levenseinde. Het is zeker een goed idee om een exemplaar van uw wilsverklaringen te bewaren bij uw vertrouwenspersoon en uw arts. Op die manier bent u zeker dat uw wensen bekend zijn en gerespecteerd zullen worden. Uw exemplaar bewaart u gewoon thuis. Een aantal van de wilsverklaringen kunt u ook laten registreren op de gemeente. Een laatste middel om uw wensen te allen tijde kenbaar te maken, is de LEIF-kaart. Deze kaart op formaat van een bankkaart vermeldt duidelijk uw wilsverklaringen en de contactgegevens van uw vertrouwenspersoon. U bewaart de kaart in uw portefeuille.

Uw ingevulde wilsverklaringen blijven onbeperkt geldig, behalve de wilsverklaring euthanasie die om de 5 jaar herzien moet worden. U kunt uw verklaringen wel op elk moment wijzigen. Vergeet dan niet om ze opnieuw te bespreken en te delen met uw naasten en uw arts.

Beslissen over het levenseinde: hoe begint u eraan?

Lees hier enkele praktische richtlijnen.