Voorafgaande zorgplanning

Nadenken en praten over het levenseinde is niet gemakkelijk. U kunt bij uw arts terecht voor ondersteuning en advies. Dr. Van Breusegem is LEIF-arts. Dit wil zeggen dat hij een opleiding volgde bij het Levenseinde Informatieforum (LEIF). Een LEIF-arts zet zich in voor een waardig levenseinde en plaatst respect voor de wil van de patiënt voorop. Hij wordt vaak geraadpleegd door collega-artsen bij euthanasievragen.

De arts kan u wegwijs maken in alle aspecten van stervensbegeleiding en helpen bij beslissingen i.v.m. het levenseinde. We geven u hier graag al twee belangrijke zaken mee.

U neemt de beslissingen, ook als u ongeneeslijk ziek bent

U hebt het absolute recht om zelf uw medische beslissingen te nemen. De enige voorwaarde is dat u wilsbekwaam (lees: bij uw volle verstand) bent. Zo kunt u bijvoorbeeld behandelingen stoppen of weigeren, beslissen om het stervensproces te verkorten (extra pijnbestrijding of palliatieve sedatie), en zelfs vragen om uw leven te beëindigen (euthanasie). Uiteraard zijn dit geen eenvoudige beslissingen en soms zijn er strikte voorwaarden aan verbonden. Uw arts kan u elke behandeling of procedure in detail uitleggen. Hij kan u helpen met het nemen van beslissingen.

U kunt uw levenseinde voorbereiden, maak uw wensen op voorhand duidelijk

Bij een naderend levenseinde bestaat de kans dat u wilsonbekwaam wordt, en dus niet meer zelf kunt beslissen (bv. door een hersentumor, coma, dementie, hersenbloeding…). Voor veel mensen is het een geruststelling om op voorhand hun wensen vast te leggen. Dit noemen we “voorafgaande zorgplanning”. U maakt uw wensen kenbaar door wilsverklaringen op te stellen. Laat u hiervoor bijstaan door uw arts: hij legt u uit welke documenten er bestaan en hoe u uw wensen nu al vastlegt.

Lees meer in het artikel “Beslissen over uw levenseinde: wilsverklaringen”.

Onthoudt dat bij voorafgaande zorgplanning alles draait om uw persoonlijke keuzes. Ga bij uzelf na wat u belangrijk vindt: waardig afscheid nemen, het leven maximaal verlengen, het stervensproces zijn natuurlijke gang laten gaan, pijnbestrijding… Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kan? Hoe ziet u uw uitvaart? Helpt u de wetenschap na uw overlijden? Hoe staat u tegenover orgaandonatie?…

Praat erover met uw naasten, met zorgverleners en met uw arts.

Contacteer ons.