Beslissen over uw levenseinde: hoe begint u eraan?

Ga bij uzelf na wat u belangrijk vindt, het gaat om uw persoonlijke keuze

Het is uw leven, en dus ook uw levenseinde. U maakt de beslissingen. Dat lijkt evident, maar vaak nemen mensen beslissingen die eerder ingegeven zijn door de familie dan door hun eigen overtuiging. Maak keuzes waar u helemaal achterstaat.

Praat met uw naasten, zorgverleners en arts

Laat u door voldoende mensen bijstaan. Uiteraard uw geliefden, maar raadpleeg ook zorgverleners en spreek zeker met uw arts. Hij kan u elke behandeling of procedure in detail uitleggen, u wegwijs maken in alle aspecten van stervensbegeleiding en u helpen met het nemen van beslissingen.

Kies een vertrouwenspersoon

Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kan? Leg de naam en contactgegevens van een vertrouwenspersoon op voorhand vast: deze persoon wordt dan uw vertegenwoordiger op het moment dat u niet meer zelf kunt beslissen.

 Leg uw wilsverklaringen vast

  • Vraag bij de apotheker uw gratis LEIF-plan. Hierin vindt u de verschillende wilsverklaringen en een uitgebreide toelichting. U kunt ook aparte modeldocumenten downloaden via www.leif.be.
  • Laat u bij het opstellen van uw wilsverklaringen bijstaan door een arts. Of contacteer een hulpverlener via de LEIF-lijn (078 15 11 55).
  • De ingevulde documenten bewaart u gewoon thuis. U kunt ook een kopie laten bewaren bij uw vertrouwenspersoon. De wilsverklaringen rond euthanasie, orgaandonatie en teraardebestelling kunt u ook laten registreren op de gemeente. Dit is niet verplicht.
  • Vraag uw gratis LEIF-kaart aan op leifkaart.nu. Deze kaart vermeldt duidelijk uw wilsverklaringen en de contactgegevens van uw vertrouwenspersoon. U bewaart de kaart in uw portefeuille.

Blijf nadenken over uw levenseinde

Weet ook dat u niet alles op één moment moet beslissen. Nadenken over uw levenseinde is een proces. Uw overtuigingen kunnen veranderen, u kunt nieuwe inzichten krijgen… U kunt te allen tijde uw wilsverklaringen herzien.