Wereldbeeld

Dokter Van Breusegem en dokter Munyoka leerden elkaar vorig jaar kennen op een vergadering van artsen en het klikte al snel. 

Dr. Munyoka: 

Toen we elkaar leerden kennen, deed ik alleen vervangingen. We maakten kennis en bleven in contact. Dokter Van Breusegem stelde op een bepaald ogenblik voor om in zijn praktijk te komen werken en dat beviel uitstekend. Het feit dat we allebei een passie hebben voor poëzie bracht ons nog dichter bij elkaar. 

We hebben een gelijkaardig wereldbeeld. We willen allebei het onrecht in de wereld aanklagen, en meer bepaald de belangen van kwetsbare mensen verdedigen. 

Dr. Van Breusegem: 

Als huisarts ben je in zekere zin ook de advocaat van je patiënten. Het maakt mij heel blij dat Elysée en ik dezelfde basiswaarden hebben.  

Soms behalen we een kleine overwinning in onze strijd voor de rechten van de mens. Voor een aantal patiënten zijn wij de enige ‘intellectueel’ met wie ze contact hebben, die naar hen luistert, hen de hand schudt en als een gelijke behandelt. OCMW- en andere patiënten worden vaak behandeld als tweede- of derderangsburgers, als kleine kinderen of onwetende volwassenen. 

Hier niet. Voor ons is iedereen ‘meneer’ of ‘mevrouw’ en wij behandelen iedereen met respect. Wij kunnen die mensen helpen door bijvoorbeeld hun toegang tot de gespecialiseerde zorg te verbeteren, en af en toe kunnen we een klein succes behalen. 

We willen iedereen zonder onderscheid helpen en we zijn er voor allen, maar mensen die meer kwetsbaar zijn, hebben natuurlijk extra aandacht nodig. Wat wij extra willen doen is ervoor zorgen dat mensen de hulp krijgen waar ze recht op hebben. Het Belgische zorgsysteem is in theorie voortreffelijk, en dat geldt ook voor de toegang tot de zorg. Maar in de praktijk loopt het vaak nog fout. Bepaalde populaties en patiënten hebben bijvoorbeeld een beperkte toegang tot de zorg. 

Toegankelijkheid Papenvest Medical

De huisartsen van de praktijk Papenvest Medical verdedigen de belangen van de kwetsbare personen in hun Brusselse wijk.