Samenwerking

Dr. Peter Van Breusegem werkt sinds 2017 samen met collega en vriend dr. Elysée Munyoka in de huisartsenpraktijk in het centrum van Brussel aan de Papenvest. 

Geneeskunde is meer dan bloeddruk meten

Dokter Peter Van Breusegem: “Het is stilaan tijd voor een nieuwe periode in mijn leven, mijn pensioen nadert, en daarom kijk ik al tijden naar vormen van samenwerking. In 2021 word ik 65 jaar en zal ik een stap terugzetten en hopelijk mijn verantwoordelijkheden doorgeven. Daarna blijf ik wel beschikbaar, op afspraak, voor patiënten die het echt nog willen. 

De goede oplossing is onze samenwerking tussen twee huisartsen, waarvan de ene het einde van de carrière ziet gloren, en de jongere nog alle beloften in zich heeft. Ik ben begonnen in 1993 in de praktijk die ik overnam van mijn voorganger. Spoedig kwamen we erachter dat we allebei dichters waren. 

We hebben na de overname van de praktijk nog een tijdje samengewerkt, en we wisselden tussendoor sonnetten uit. Bijzonder boeiend. Onze nieuwe arts blijkt nu overigens ook een dichter te zijn. Collega Elysée Munyoka heeft ook een passie voor poëzie en literatuur, maar dan met een eigen inslag.

De dichtkunst geeft een extra dimensie aan de zorg, de inleving, de zingeving en de empathie die het beroep van ons vergt. Geneeskunde is meer dan de bloeddruk meten, het gaat om een band tussen mensen waarbij de ene voor de ander zorgt. Nu, die broodnodige menselijkheid en die noodzakelijke empathie, dat heeft onze nieuwe collega volop in de aanbieding. 

We blijven nog menige jaren samen zorg verstrekken voor de bevolking in onze wijk. We hebben daarover zeer gelijkaardige opvattingen. De zorg die verstrekt wordt, blijft dezelfde, ook al komt mijn jonge collega uit een ander land. Net zoals alle Belgische huisartsen is hij hier opgeleid en officieel erkend én hij spreekt zijn talen, waaronder ook voortreffelijk Nederlands. 

Daarmee hoop ik dat de toekomst van de praktijk verzekerd is. Voor mij is dat een rustgevende gedachte.”

Dr. Van Breusegem - Dr. Munyoka

In 2021 gaat dokter Van Breusegem op pensioen. Om de toekomst van de praktijk te verzekeren, startte hij een samenwerking met dokter Elysée Munyoka.