Ogenschijnlijke lacune in het Brussels coronavaccinatiebeleid rechtgezet

In onze huisartsenpraktijk Papenvest Medical waren we vorige week met verstomming geslagen: terwijl in Vlaanderen praktijkassistenten tot de voorrangsgroep behoorden voor de coronavaccinatie, leek dat in Brussel niet het geval. Hoewel ook de Brusselse assistenten al een jaar lang in de vuurlinie staan, werden zij in de vaccinatiestrategie schijnbaar over het hoofd gezien en moesten ze nog langer onbeschermd blijven doorwerken.

We trokken aan de alarmbel bij de overheid, die ons gelukkig wist te zeggen dat de Brusselse praktijkassistenten nu toch prioritair gevaccineerd kunnen worden. De Brusselse huisartsen mogen hun gegevens daartoe doorspelen aan de overheid. We publiceren hier een geüpdatete versie van het artikel dat we eerder schreven, voordat we reactie kregen van de betrokken overheidsdiensten.

Vlaggen Brussel VlaanderenVlaanderen versus Brussel – algemeen preventiebeleid

In het algemeen kunnen we stellen dat Vlaanderen meer en efficiënter inzet op gezondheidspreventie dan Brussel. Daarin spelen twee zaken een rol.

Ten eerste is het in Vlaanderen de verantwoordelijkheid van één instantie, de Vlaamse overheid. In Brussel daarentegen zijn maar liefst drie instanties bevoegd: de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franstalige Gemeenschapscommissie. Elke commissie zet eigen goedbedoelde projecten op, maar een centrale aanpak ontbreekt.

Een tweede element in het verhaal: Brussel is de stad van de ziekenhuizen. Veel Brusselaars gaan niet haar de huisarts met hun gezondheidsproblemen, maar rechtstreeks naar het ziekenhuis. En de ziekenhuizen houden zich minder bezig met preventie.

Vlaanderen versus Brussel – corona-vaccinatiestrategie

De algemene regels inzake de vaccinatiestrategie zijn federaal opgelegd. Maar elke Gemeenschap mag eigen accenten leggen en beslissingen nemen. Zo zal de vaccinatiecampagne in Vlaanderen in vaccinatiecentra verlopen, georganiseerd door huisartsenkringen en eerstelijnszones; in Brussel daarentegen wordt ze centraal georganiseerd door de DVC, de Diensten van het Verenigd College van de GGC. En ook de bepaling van de prioritaire groepen leek dus zo verschillend dat onze Brusselse praktijkassistenten uit de boot vielen. Praktijkassistenten die in Vlaanderen wonen, worden wel met voorrang gevaccineerd. De Vlaamse overheid zag duidelijk meteen het belang in van de assistenten in de gezondheidszorg, en het gevaar dat zij dagelijks lopen in de praktijk.

Coronavaccinatie: de betrokkenen in Brussel

Wie is er nu verantwoordelijk voor het bepalen van de voorrangsgroepen? Het is minister Alain Maron van de GGC die de beslissingen neemt inzake de Brusselse vaccinatiestrategie. Samen met Alain Maron is ook Elke Van den Brandt als lid van het Verenigd College bevoegd voor gezondheid en welzijn. In dit soort kwesties volgen ministers gewoonlijk de aanbevelingen op van een adviesraad.

De vaccinatiecampagne zelf wordt zoals vermeld centraal georganiseerd door de GGC. Voor de praktische uitvoering doet ze beroep op de 19 Brusselse gemeenten. Zij laten zich daarin op hun beurt bijstaan door het Franstalige Rode Kruis, het Croix-Rouge de Belgique, dat er wel moet voor zorgen dat er voldoende Nederlandstalig personeel aanwezig is, zodat iedereen in de eigen taal geholpen wordt.

Het voordeel van de gemeentelijke betrokkenheid is dat de gemeentes dichter bij de bevolking staan dan de GGC. Het nadeel is dat de werking van de gewestelijke en gemeentelijke vaccinatiecentra verschillend zal zijn, wat tot verwarring kan leiden bij de Brusselaars.

Ook praktijkassistenten zijn helden van de zorg!

We vroegen de overheid om een Brusselse aanpak waarin net als in Vlaanderen de praktijkassistenten prioritair gevaccineerd zouden worden.

Net als het andere zorgpersoneel hebben zij al een jaar lang een bijzondere inzet vertoont en de extreem hoge druk op het gezondheidssysteem mee gedragen. Zij komen dagelijks in contact met zieke personen, die zich niet altijd gewillig en nauwkeurig aan de hygiënische voorzorgsmaatregelen houden.

Ze zijn dan ook geenszins gelijk te stellen aan onthaal- of kassapersoneel in andere sectoren. Praktijkassistenten oefenen zonder enige twijfel een zwaar risicoberoep uit in deze crisis. Mede dankzij hen hebben de Brusselse huisartsenpraktijken doorheen de gehele coronacrisis stand gehouden en kunnen ze het de komende maanden nog volhouden. Het is dan ook niet alleen welverdiend, maar ook broodnodig voor de goede werking van de huisartsenpraktijken tijdens de eindspurt en naweeën van de crisis, dat zij bij de eersten zijn die beschermd worden tegen een coronavirusinfectie.

Een goede afloop

Na vragen van de Brusselse Huisartsenkring BHAK, de federatie van de Medische Huizen en onze huisartsenpraktijk kwam er gelukkig een positieve reactie van de Brusselse overheid. De praktijkassistenten behoren ook in Brussel tot de voorrangsgroep en zullen spoedig hun uitnodiging tot vaccinatie ontvangen. Dit heuglijk nieuws juichen wij uiteraard met de hele praktijk toe.

Met dank aan Hicham Vanborm van de BHAK en aan de kabinetsmedewerkers van minister Maron en minister Van den Brandt voor de waardevolle informatie die zij ons verschaften voor dit artikel.

De Brusselse Huisartsenkring BHAK ondersteunt de Nederlandstalige Brusselse huisartsen. De organisatie is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte wachtdienst, voorziet navormingen en is aanwezig in meerdere externe organisaties en adviesraden om de stem van de Nederlandstalige huisartsen en hun patiënten te laten horen.
Hicham Vanborm is kringcoördinator bij BHAK. Hij is een klankbord voor artsen en werkt actief aan het opbouwen en in stand houden van een netwerk waardoor de organisatie gehoord wordt. De BHAK is actief in Brussel maar wordt gesubsidieerd door Vlaanderen. Daarom waakt de organisatie er steeds op dat Vlaanderen noch Brussel de Nederlandstalige Brusselse Huisartsen (en hun assistenten) vergeet.