Risicopatiënten uitgenodigd voor coronavaccinatie vanaf 8 april

Als u tot de groep van risicopatiënten behoort voor Covid-19 mag u binnenkort uw uitnodiging tot vaccinatie verwachten. Uw ziekenfonds of huisarts heeft uw persoonsgegevens aan de overheid bezorgt. We leggen u hier uit of u tot de risicogroep behoort, hoe u nagaat of u op de overheidslijst voor de prioritaire vaccinatie staat en wanneer u uw uitnodiging krijgt.

Behoort u tot de risicogroep?

U behoort tot de risicogroep:

 • als u een orgaantransplantatie onderging of ervoor op de wachtlijst staat; 
 • als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
  • Chronische longziekte
  • Chronische hart- en vaatziekte
  • Chronische neurologische aandoening
  • Dementie
  • Diabetes Mellitus type 1 & 2
  • Maligne neoplasma, als u tussen 45 en 64 jaar oud bent
  • Hematologische neoplasma
  • Obesitas, als u tussen 45 en 64 jaar oud bent
  • Chronische leverziekte
  • Chronische nierinsufficiëntie
  • Immuundeficiëntie of afweerstoornissen
  • HIV
  • Hypertensie
  • Syndroom van Down
  • Zeldzame ziekte
  • Ernstige psychische stoornis
  • Ernstige en diep verstandelijke beperking

Een gedetailleerde lijst vindt u op de website van Domus Medica.

Staat u op de lijst voor prioritaire vaccinatie?

 U kunt online nakijken of u op de overheidslijst staat voor de prioritaire vaccinatie van de risicogroepen. Dat doet u als volgt:

 • Ga naar de website My Health Viewer’
 • Klik op ‘Aanmelden als Burger’
 • Meld u aan bij de online overheid

Lukt dat niet, dan kunt u bellen naar uw ziekenfonds. Ook zij kunnen u zeggen of u op de lijst staat.

Wanneer wordt u uitgenodigd?

De uitnodigingen worden vanaf 8 april verzonden naar de leeftijdsgroep van 40 tot 64 jaar, te beginnen met de oudsten. Het is dus niet te voorspellen wanneer u precies uw uitnodiging krijgt.