Ontslaving: verbod

57. Verbod

Het is maar een van de problemen die we zien. Alcohol is absoluut geen onschuldig consumptieproduct. Le whisky nous est donné pour désespérer mieux. Geen feest zonder alcohol, en Vlaanderen feest uitermate uitbundig. Het is een sector van de economie op zich en de staat profiteert mee, want onze drinkgelagen zorgen voor omvangrijke inkomsten aan accijnzen.

Alcohol is een maatschappelijk fenomeen en het is ook een markt. Elke drug heeft zo zijn marktkenmerken. Geestrijke dranken, om deze foute term maar eens te gebruiken, zijn door de wet toegelaten, maar aan allerlei voorwaarden en beperkingen onderworpen. Zo mogen ze niet aan minderjarigen verkocht worden en dronkenschap aan het stuur wordt door politie en gerecht beteugeld.

Bovendien betaalt de drinker een bijkomende belasting op zijn kwalijke gewoonte, omdat op drank een fikse accijns geheven wordt, die in de verkoopprijs vervat zit. Aan de minzijde zien we een groot aantal jeugdigen die het nog moeten leren en die wel eens in coma op spoedgevallen belanden. Er is dus een probleem van misbruik, te veel ofwel verkeerd gebruik.

Wat je overhoudt ,is een nog altijd veel te groot aantal hulpbehoevende patiënten wier autonomie zeer beperkt is en die zich minder, of helemaal niet meer, zelfstandig kunnen behelpen door een blijvende hersenbeschadiging die ernstige beperkingen op lichamelijk en psychisch gebied en allerlei handicaps veroorzaakt. Blijkbaar hebben zowel de preventie als de hulpverlening in die gevallen dan toch gefaald, en dat is een bittere pil.

Daarnaast komen in de praktijk vaak terzelfdertijd andere kwalijke gevolgen van het jarenlange alcoholmisbruik aan het licht: stoornissen van de maag, de lever, de nieren, de pancreas en het hart. Het zijn de uiterste gevallen van een vervalproces waarbij de betrokkene in een paar stadia tot een zenuwwrak vervalt.

Het is niet zo gemakkelijk daar iets aan te doen. Alcohol geheel verbieden is ook al geprobeerd, tijdens de Drooglegging in de Verenigde Staten in de dertiger jaren, met onbeheersbare gevolgen, zodat het weer toegelaten werd. Het is een uniek historisch voorbeeld van een volksdrug die van legaal naar illegaal naar weer legaal is gebracht, toch op die schaal van een zo groot land.

Het verbod heeft niet geholpen en heeft allerlei andere kwalijke gevolgen opgeroepen, met name met het oog op de misdaadwereld.