Ontslaving: repressie

58. Repressie

Repressie van een roesmiddel dat zo populair is, leidt tot clandestien gebruik en sluikhandel waar belangrijke sommen geld in om gaan. Hoe meer repressie, hoe hoger de prijs. Als je met een bevolking zit die ernaar hunkert en die er een prijs voor wil betalen, krijg je een zwarte markt, die onvermijdelijk in de handen van criminele netwerken valt.

De clandestiniteit is de kweekvijver van de criminaliteit. Het gaat om geld verdienen met misdadige methoden. Als een begeerd middel niet verkrijgbaar is, en de vraag doet zich voor, krijg je automatisch altijd lieden die het toch leveren, zij het aan exorbitante prijzen, die des te hoger zullen zijn naarmate de repressie vanwege de overheid harder is.

Geld, macht en wapengeweld vallen binnen de kortste keren in de verkeerde handen. Dat is wat we geleerd hebben van de gangsterbenden in New York en Chicago in de jaren dertig. Elk roesmiddel dat de begeerte van een breed publiek opwekt, schept uiteindelijk een markt met vraag en aanbod die elkaar vinden in het schommelende prijsevenwicht van het betrokken middel.

Als je als overheid een kunstmatige schaarste gaat hanteren door een verbod op te leggen, grijp je in op de prijs van het middel dat de clandestiene gebruikers moeten betalen. Dan moet je dat ook nog handhaven en repressief optreden tegen de illegale handel. Verbieden volstaat niet. Je moet dat desnoods met geweld afdwingen.

Dat zul je in alle landen zien. Kun je dat niet, dan komt het onvermijdelijk tot tersluikse productie en zwarte handel. Om te kunnen verbieden en tegenhouden moet je eerst toch eens strategisch gaan kijken hoe dat middel eigenlijk geproduceerd en verhandeld kan worden om te zien of je daartegen op kunt treden. Iedereen kan in zijn garage alcohol maken als je over water en suiker of zetmeel beschikt. Dat is zeer moeilijk tegen te gaan.

Van oudsher gaan er stemmen op die ervoor pleiten om alcohol te verbieden, maar tot nog toe heeft de drank alle aanvallen van de goegemeente overleefd, wellicht omdat het toch een positieve rol speelt, bijvoorbeeld in het wegnemen van sociale inhibities bij feesten. We zijn immers allemaal een beetje bang van elkaar. Nu wil het geval dat alcohol, met mate genomen, ons nader bij elkaar brengt, aan de praat en gezellig.

We betalen daar wel een zeer hoge tol voor.