Ontslaving: symptomen

26. Symptomen

Onbeheersbare angst is een klacht die we ernstig moeten nemen, omdat ze zeer invaliderend kan werken. Sommigen komen door de angst niet naar buiten of vermijden bepaalde handelingen. Of ze grijpen naar middelen die beloven dat ze die angst weg kunnen nemen. Dat komt zoveel voor dat de middelenmarkt zeer groot is, en helaas gaat het vaak om de verkeerde.

Het gebruik en misbruik van kalmeer- en slaappillen neemt hier te lande catastrofale vormen aan. We gaan het daar uitgebreid over hebben, maar we moeten eerst nog iets zeggen over de slaap. Het pas bij het onderwerp, omdat het dezelfde moleculen zijn of toch met gelijkwaardige werking die op deze markt ingezet worden. Angsttabletten en slaappillen lopen door elkaar heen, want het zijn vaak dezelfde moleculen die onder verschillende etiketten aan de man gebracht worden

De markt voor beide gebieden is reusachtig, omdat er blijkbaar heel veel klanten zijn die zich met hun angst geen raad weten of de slaap niet kunnen vatten. Vaak gaat het om zeer verslavende farmaceutische producten. Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om daarvan af te komen. Dan krijg je mensen die zonder pillen niet meer kunnen slapen. Vanuit het standpunt van de industrie zijn dat dan goede klanten geworden.

Verslaving aan tranquillizers is verwant met die aan alcohol. Het aangrijpingspunt in de hersenen is vergelijkbaar, zij het via een verschillend mechanisme. Alcohol en benzodiazepinen mogen met elkaar strijden om de titel van meest doeltreffend angstbestrijdend middel. Op korte termijn dan, want de neveneffecten laten zich later voelen.

De verslaafde ziet alleen maar de verlichting die het middel zal brengen en niet de waaier aan ongewenste gevolgen die zich sluipend installeren en waar je niet op let. Daar kun je een gesprek over opzetten met je huisarts. De echt heel erge slaap- en kalmeermiddelen vallen onder het medisch voorschrift en je moet er dus voor naar de arts.

Wat mij betreft, probeer ik toch altijd een praatje te houden om te proberen de gebruiker op andere gedachten te brengen, om redenen die ik uiteenzet, liever dan die pillen meteen voor te schrijven. Ik zal het gesprek zowat altijd toch wel een keer in de richting van de slaapgewoonten sturen. Je kunt daar heel veel uit leren, door de juiste vragen te stellen, en de verkeerde te vermijden.