Ontslaving: intoxicatie

53. Intoxicatie

Elke dag komen er op spoedafdelingen in ons land gevallen binnen van mensen die zoveel hebben gedronken dat ze er niet goed van werden, en in uiterste gevallen kan dat zelfs levensbedreigend zijn. Alcoholvergiftiging is een klinische noodsituatie die optreedt na inname van een grote hoeveelheid alcohol.

De ernst hangt af van de hoeveelheid ingenomen alcohol, het lichaamsgewicht, gewenning door chronisch gebruik en de tijdspanne. Het is een frequente reden tot raadplegen in spoedgevallenafdelingen overal te lande.

Nu is dit natuurlijk wel een boek over verslaving, en daarmee bedoelen we dan eigenlijk toch wel vooral het chronische gebruik, maar daarom moeten we de acute problemen niet verzwijgen, die zich ook voor kunnen doen, en die hun eigen aanpak vereisen.

De onmiddellijke ernst van de alcoholintoxicatie hangt voornamelijk af van het bloedserum alcoholgehalte. In promille uitgedrukt krijg je vanaf 3 een goede kans op ademhalingsstoornissen en zelfs ademhalingsstilstand, wat tot de dood leidt als niemand iets onderneemt. Bij cijfer 5 kan het fataal aflopen, wat je ook doet.

Die acute voorvallen vormen vaak crisismomenten die op zich eigenlijk symptomen vormen van een onderliggend langdurig probleem dat zich aan de bekendheid onttrekt. In het ideale geval zou de spoedgevallendienst het acute probleem moeten kunnen oppikken en verder leiden naar de hulpverlening, maar die is er niet, of toch veel te weinig in ons land.

De betrokkene wordt weer naar huis gestuurd met een telefoonnummer om te bellen, maar het is lang wachten op een afspraak, als je er al een krijgt. Het blijft toch maar kurieren am Symptom op die manier, als we de acute voorvallen niet zien als momenten om een alternatief aan te bieden.

Ethanol is de harddrug bij uitstek in termen van verslavingskracht. Het gebruik lijkt onuitroeibaar en daarom bekleedt koning alcohol dan ook een bijzonder statuut in de verslavingsgeneeskunde, al was het maar omdat deze afhankelijkheid zo moeilijk te behandelen is.

We mogen het herhalen. Alcohol is bijzonder verslavend. Als het tot dagelijks gebruik komt, kom je al gauw terecht in een cyclisch gebeuren dat zich per etmaal voordoet.