Privacyverklaring

Papenvest Medical, gevestigd aan Papenvest 10, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.papenvestmedical.be

Papenvest 10, 1000 Brussel

+32 2 502 14 07

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Papenvest Medical verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het achterlaten van een bericht op de website van Papenvest Medical.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Papenvest Medical verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie over onze diensten
  • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Papenvest Medical analyseert uw gedrag op de website om daarmee de eigen website te verbeteren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Papenvest Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Papenvest Medical verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Papenvest Medical gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@papenvestmedical.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Papenvest Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de GBA (gegevensbeschermingsautoriteit). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Papenvest Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@papenvestmedical.be.