Nuttige links

Thema Trefwoord(en) Link Informatie
Actualiteit Corona Informatiewebsite van de overheid Uitgebreide informatie over het coronavirus COVID-19
Afhankelijkheid en verslaving Middelengebruik, verslaving, behandeling Alcoholhulp Informatie over alcoholproblemen, online zelfhulp en begeleiding
Anonieme Alcholisten Vlaanderen Zelfhulpgroep voor mensen met een alcoholverslaving
Cannabishulp Informatie over cannabis, online zelfhulp en begeleiding
Druglijn Toegankelijke informatie rond middelengebruik en gedrag dat verslavend kan werken
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Over overmatig en oneigenlijk gebruik van o.a. pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen
SOS Nuchterheid Vrijzinnig zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen …
Vereniging voor Alcohol – en andere Drugproblemen (VAD) Koepel voor Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs
Arbeidsongeschiktheid Aangepast werk  FOD Werkgelegenheid Informatie over re-integratie en aangepast werk
FOD Werkgelegenheid De externe directies Toezicht en Welzijn op het werk om het oordeel van de preventieadviseur aan te vechten
Arbeidsongevallen  Fedris Informatie over de aangifte van een arbeidsongeval
Arbitragearts FOD Werkgelegenheid Lijst van erkende arbitrageartsen
Forfaitair dagbedrag FOD Werkgelegenheid De externe directies Toezicht en Welzijn op het werk om het oordeel van de arbeidsarts aan te vechten
Gewaarborgd inkomen RIZIV De bedragen van uw forfaitaire uitkering bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
FOD Werkgelegenheid Verplichtingen werknemer in geval van ziekte of ongeval en berekening gewaarborgd loon
Sociale zekerheid De bedragen van uw vergoedingen bij korte arbeidsongeschiktheid als arbeider of bediende
Ontslag Unia Gelijkenkansencentrum voor hulp bij vermoeden van ontslag wegens ziekte
Re-integratie FOD Werkgelegenheid Gedetailleerde informatie over re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
Levenseinde Levenseinde LevensEinde InformatieForum Uitgebreide informate voor een waardig levenseinde
W.E.M.M.E.L. – expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’ Opleidingen en publicaties over een waardig levenseinde
Palliatieve zorgen Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Informatie over palliatieve zorgen
Wilsverklaringen LevensEinde InformatieForum Modeldocumenten wilsverklaringen
LEIFkaart Online aanvraag van een gratis kaart op portefeuilleformaat waarop vermeld staat over welke wilsverklaringen u beschikt
Zorgplanning LevensEinde InformatieForum Het LEIFplan: alle wettelijke voorafgaande wilsverklaringen n.a.v. 15 jaar euthanasiewet, wet palliatieve zorg en patiëntenrechtenwet
Vlaams Patiëntenplatform Informatie over voorafgaande zorgplanning