Coronavirus of COVID-19: veelgestelde vragen

We trachten op deze pagina de meest gestelde vragen rond het nieuwe coronavirus te beantwoorden.

Hebt u nog vragen, contacteer ons dan gerust.

Voor het merendeel van de mensen met een coronavirusinfectie verloopt de ziekte, covid-19, zoals een kwalijke griep: koorts, hoesten, al dan niet met spierpijn, je voelt je ontzettend beroerd, maar je herstelt van de ziekte. Het kan wel wat langer duren.

De gemiddelde sterfte bij mensen die het virus oplopen, bedraagt echter meer dan twee procent. Dat is beduidend hoger dan bij de griep, waarbij slechts één op duizend patiënten in het ziekenhuis belandt met levensbedreigende complicaties. De sterfte is het hoogste bij pasgeborenen, patiënten met een of meer langdurige ziekten en hoogbejaarden.

Het aantal besmettingen is bovendien veel hoger omdat er tegen Covid-19 geen vaccin bestaat.

Het coronavirus is dus veel gevaarlijker dan de griep.

De gemiddelde sterfte bij Covid-19 met symptomen bedraagt 2,3 procent. Bij mensen boven de 80 jaar loopt dat op tot 14,8 procent, tegen 8 procent tussen 70 en 79, en 3,6 procent tussen 60 en 69. Boven de 75 loopt het dus flink op. Ben je bejaard, dan doe je er goed aan de preventiemaatregelen die intussen genoegzaam bekend zijn, strikt en nauwgezet toe te passen. Laat ook indien mogelijk uw boodschappen thuis bezorgen, om drukke plaatsen zoals winkelstraten en winkels te vermijden.

Je kunt gerust de straat op, maar iedereen kan maar beter op afstand van anderen blijven. Het coronavirus is kwaadaardiger en eist een hogere dodentol dan de griep. Elke Covid-19-patiënt zou meer dan twee personen in zijn omgeving besmetten, die dat op hun beurt ook weer doen. Op die manier krijg je een exponentiële groei van het aantal besmettingen.

Daarom zijn strenge preventiemaatregelen nodig, voornamelijk met het oog op bejaarden, chronisch zieken, zwangere vrouwen (derde trimester) en pasgeborenen. Die zijn het meest bedreigd en daar moeten we het voor doen. De virusepidemie zal vele mensenlevens kosten. Wat we nu proberen te bereiken, is het beperken van de verspreiding, zodat alle gehospitaliseerde patiënten de nodige zorgen kunnen krijgen.

Als u contact had met een patiënt moet u een week binnen blijven, zelfs als u geen ziektesymptomen vertoont (koorts, hoesten, keelpijn). Meet regelmatig uw lichaamstemperatuur met een koortsthermometer. Volg nauwgezet deze hygiënemaatregelen op: was veelvuldig uw handen, nies en hoest in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, vermijd handen geven, kussen of knuffelen.

Als u deze symptomen vertoont, blijf dan binnen in uw woning tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten. Blijf ook uit de buurt van uw huisgenoten. Volg het uitgebreid hygiëneadvies voor uzelf en uw huisgenoten op, zoals vermeld op de website van Sciensano.

De eerste week is het moeilijk om het onderscheid te maken tussen griep en Covid-19. U moet uw huisarts niet meteen bellen, tenzij u ouder bent dan 65 jaar of lijdt aan een ernstige chronische ziekte. U mag pijnstillers op basis van paracetamol nemen om de ongemakken te verlichten.

Als de symptomen erger worden, langer dan een week aanhouden of als u kortademig bent (u hebt het gevoel niet genoeg te kunnen ademen), moet u uw huisarts of een huisartsenwachtpost bellen voor telefonisch advies.

Kom zeker niet zomaar op consultatie. Als tijdens het telefonisch consult een echte consultatie nodig blijkt, leggen we een afspraak voor u vast op een moment dat u niet in contact komt met andere patiënten. Zo vermijden we het risico op besmetting.

U moet uw huisarts of de wachtpost bellen als ziektesymptomen zoals koorts, hoesten en keelpijn langer dan een week aanhouden of snel erger worden. Ook als u last krijgt van kortademigheid (het gevoel niet genoeg te kunnen ademen) moet u zeker bellen. Als u ouder bent dan 65 jaar of lijdt aan een ernstige chronische ziekte moet u extra opletten en sneller reageren.

Ga niet op eigen houtje naar de spoeddienst, zelfs niet als u ernstige symptomen van Covid-19 vertoont (hoge koorts, hoesten en kortademigheid). Bel eerst uw huisarts of de huisartsenwachtpost. De arts bepaalt via telefonisch consult of u al dan niet naar het ziekenhuis moet.

Of u zich moet laten testen als u terugkeert uit een ander land, hangt af van de kleurcode van dat land:

Code geel: testen is niet nodig.

Code oranje: testen is aangeraden maar niet verplicht.

Code rood: testen is verplicht.

De kleurcodes vindt u terug op de website van Buitenlandse zaken.

Als u terugkeert uit een rode zone, krijgt u een code waarmee u zich kan laten testen en de test kan laten terugbetalen.

Op de speciale website van het Brussels Gewest vindt u een interactieve kaart met alle testcentra waar u terecht kunt.